5 روش برای اثبات مالکیت ملک

5 روش برای اثبات مالکیت ملک

به گزارش خبرکو به نقل از ایلنا، پرونده های متعددی در رویه قضایی کشورمان مطرح شده است که یکی از این پرونده ها، اثبات مالکیت از جمله اثبات مالکیت مال است که طی آن شاکی قصد انتقال مالکیت خود بر اموال منقول را داشته است. یا مالک ملک.ثابت می شود و متهم سعی می کند آن مالکیت را انکار و مالکیت خود را ثابت کند.

نکته مهمی که در این دعوای مالی باید مورد توجه طرفین قرار گیرد این است که اثبات مالکیت بر اساس دلایل خاصی امکان پذیر است و باید مدارک لازم جهت اثبات به دادگاه ارائه شود.

راههای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به ملکی دارد و به موجب آن می تواند از ملک خود استفاده کامل کند) یکی از رایج ترین دعاوی در سیستم قضایی است.

یک سند

مهمترین مبنای در بین دلایل اثبات مالکیت سند است. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». البته لازم به ذکر است که نوشته در صورت امضای متعهدله قابل استناد است. به عبارت دیگر عنصر اصلی سند امضا یا جایگزین آن مانند اثر انگشت است.

سند به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت بر دو قسم است: سند عادی و سند رسمی. سند رسمی سندی است که مقامات دولتی در حدود وظایف قانونی خود و طبق قانون تنظیم می کنند (مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد اسناد عادی محسوب می شود. (مانند قرارداد).

اقرار

ماده 1259 قانون مدنی در تعریف خودشناسی به عنوان یکی از جهات اثبات مالکیت از جمله اثبات مالکیت مال مقرر می دارد: «تشخیص اخبار در حق خود به ضرر دیگری است». بنابراین اگر دعوای اثبات مالکیت علیه شخصی مطرح شود و خوانده با حضور در دادگاه به خواهان مالکیت خود را اقرار کند، آن اقرار خوانده حتی برای یکبار نیز مالکیت را ثابت می کند.

اقرار دو نوع است: اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه. منظور از اقرار در دادگاه، اقراری است که به صورت دادخواست یا لایحه ای به دادگاه تقدیم می شود یا در جلسه دادگاه مطرح و در صورتجلسه قید می شود. در سایر موارد اقرار غیرقانونی خواهد بود.

شهادت

یکی دیگر از مبانی اثبات مالکیت از جمله اثبات مالکیت مال، شهادت است. موضوع مبایعه نامه این است که شخص دیگری غیر از شاکی و خوانده در پرونده نسبت به اموال خواهان اظهارنظر می کند. به عنوان مثال، در پرونده مالکیت خودرو، شخص ثالث باید شهادت دهد که خودرو توسط متهم به شاکی فروخته شده است.

ادامه مطلب  فراخوان بخش غیررقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

البته برای پذیرش شهادت به عنوان یکی از جهات اثبات مالکیت، لازم است شهود دارای شرایط باشند. از جمله عدالت، ایمان و بلوغ. همچنین با توجه به بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی از آنجایی که دعوای اثبات مالکیت، دعوی مالی محسوب می شود، مستلزم شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن است.

اماره تصرف

یکی از دلایل مهم اثبات مالکیت از جمله برای اثبات مالکیت اشیاء که قانونگذار در قانون مدنی به آن تصریح کرده است، تصرف است. ماده 1235 قانون مدنی در تعریف این دلیل می گوید: «تصرف به عنوان مال دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

منظور از تصرف، تسلطى است كه شخص بر مالى دارد و با آن تسلط، انواع استفاده عرفا از آن مال براى او ممكن است. بنابراین، اگر برای اثبات مالکیت خودرو پرونده ای تشکیل شود و شاکی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، اما متهم به مالکیت خودرو و اینکه خودرو در اختیار وی و پارک شده است، از منزل خود استناد کند. طی چند سال گذشته نسبت به اموال متهم حکم صادر می شود.

قسم یا سوگند

طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی: «در کلیه دعاوی مالی… که دلیل و سند معتبر دیگری برای آن وجود ندارد، قسم شرعی… ملاک و سند صدور قرار قضایی است. از آنجایی که دعوای ثبوت مال نیز از مصادیق مالی محسوب می شود، در نتیجه قسم یا قسامه می تواند یکی از دلایل اثبات مالکیت باشد.

اما برای استناد خواهان به سوگند یا سوگند به عنوان یکی از جهات اثبات مالکیت، با توجه به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، لازم است که دلیل دیگری در پرونده وجود نداشته باشد و خوانده نیز ادعا را رد می کند. در این شرایط، خوانده سوگند یاد کرده و با سلب مالکیت شاکی، مالکیت ملک متعلق به متهم خواهد بود.

لازم به ذکر است که بر اساس بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که اقامه گواه به تعداد کافی برای خواهان مقدور نباشد می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و برای اثبات سوگند یاد کند. ادعای او مالکیت، از جمله اثبات مالکیت ملک.

5 روش برای اثبات مالکیت ملک

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

با توجه به دلایل اثبات مالکیت که مدعی یا خوانده به آن اشاره می کند، ارائه مدارکی برای اثبات ادعا یا دفاع شخص به دادگاه ضروری است. به همین دلیل در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد که مدارک لازم برای اثبات مالکیت از جمله اثبات مالکیت ملک چیست؟

ادامه مطلب  شروع به کار دوباره کارخانه الکترواستیل/ ۸۵۰ کارگر به کار بازگشتند

اسناد عادی و رسمی

در صورتی که اثبات مالکیت سند باشد ارائه این سند به دادگاه ضروری است. بدين منظور هنگام تقديم درخواست به دفاتر خدمات قضايي، اصل يا كپي سند بايد اسكن و به همراه درخواست به دادگاه ارسال شود و اصل سند در اولين جلسه دادگاه ارائه شود. شنیدن همچنین متهم باید در اولین جلسه دادگاه اصل مدارک را ارائه کند. مبایعه نامه، اسناد رسمی و رسید پرداخت همگی اسنادی هستند که می توان برای اثبات مالکیت از آنها استفاده کرد.

اقرارنامه

در صورتی که اقرارنامه اثبات مالکیت باشد از جمله اثبات مالکیت، اسنادی که باید به دادگاه ارائه شود اقرارنامه است که می تواند رسماً در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و یا در دادگاه به دادگاه ارائه شود. شکل یک لایحه البته ارائه اقرار به صورت کتبی الزامی نیست و در صورتی که اقرار کننده با حضور در دادگاه اقرار شفاهی داشته باشد، اقرار وی نیز معتبر خواهد بود.

استشهادیه

در شرایطی که خواهان با ارائه دادخواست با استناد به شهادت شهود قصد اثبات ادعای خود را دارد، تنظیم مبایعه نامه و ذکر مشخصات و اقامتگاه شهود ضروری است و این مبایعه نامه نیز باید به امضای شهود برسد. رسیده البته استشهادنامه برای اثبات مالکیت کافی نیست و شهود باید پس از مهلت تعیین شده دادگاه با حضور در دادگاه شهادت دهند.

اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی

یکی از دلایل اثبات مالکیت، اثبات مالکیت بر مال است. به طور کلی باید گفت که اثبات مالکیت هم با سند عادی و هم با سند رسمی امکان پذیر است و از نظر امکان اثبات تفاوتی بین این دو سند وجود ندارد. اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:

برخلاف سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، انکار و شک نیز قابل بیان است. تفاوت انکار و شک و ادعای جعل در این است که در جعل مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. اما در صورت امتناع یا تردید، استناد کننده باید صحت سند را ثابت کند. این در حالی است که در برابر سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.

در رابطه با اموال غیرمنقول توجه به ماده 22 قانون ثبت ضروری است که به موجب آن: «به محض اینکه ملکی به موجب این قانون در اداره املاک به ثبت رسید، دولت فقط شخصی را که اسم ملک ثبت شده یا شخصی که ملک مزبور به او منتقل شده و این نقل و انتقال نیز در دفتر زمین به ثبت رسیده باشد یا ملک مذکور به مالک رسمی ارث رسیده باشد مالک باید بداند…».

ادامه مطلب  واژگونی مرگبار یک اتوبوس/ چند نفر کشته و زخمی شدند؟

لذا در رابطه با این اموال سند عادی در مراجع عمومی از جمله دادگاه پذیرفته نشده و لذا قابل استناد نمی باشد. اما این بدان معنا نیست که صاحب سند عادی نمی تواند برای اثبات مالکیت اقدام کند، بلکه سند عادی در موارد حقوقی مانند خلع ید مستقیماً در دادگاه قابل پذیرش نیست.

در نتیجه دارنده سند عادی می تواند ابتدا صحت سند و مالکیت خود را بر ملک ثابت کند و پس از وصول رأی دادگاه با استناد به سند و رأی صادره ادعای خود را ثابت کند.

دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی

دعوای وصیتی یکی از مواردی است که در دادرسی در مورد اموال منقول از قبیل اتومبیل و اموال غیرمنقول مانند اموال غیرمنقول مطرح می شود. با این وجود، در رابطه با ادعای اثبات مالکیت، در شرایطی که طبق قانون ثبت، تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول ضروری است، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد که در این بند به موجب عنوان ادعای اثبات مالکیت در دادرسی، به آن رسیدگی می کنیم.

همانطور که در قسمت قبل ذکر شد، بر اساس ماده 22 قانون ثبت، در صورت ثبت ملک، دولت و ادارات آن مانند دادگاه تنها شخصی را که نام او در سند رسمی درج شده است، مالک شناخته و ترتیبی می‌دهند. تحت میل او است.

بر اساس این ماده در رسیدگی قضایی کشورمان در خصوص درخواست اثبات مالکیت ملکی با سند رسمی که با استناد به سند عادی مطرح می شود اختلافی مطرح شد. با این توضیح که برخی از دادگاه ها با استناد به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10.10.1370 دیوان عالی کشور، دعوای اثبات مالکیت این گونه اسناد را با سند عادی پذیرفته و به آن رسیدگی می کنند.

برخی دیگر از دادگاه های کشورمان اما با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور در تاریخ 1392/10/10، پرونده را برای اثبات می دانند. مالکیت ملک با اسناد رسمی با سند عادی پذیرفته نمی شود.

حتما ببینید

لوازم التحریر یک دانش آموز چقدر آب می‌خورد؟

لوازم التحریر یک دانش آموز چقدر آب می‌خورد؟

ارزان ترین خودکار بازار حدود 6000 تومان قیمت دارد اما برخی خودکارها و خودکارهای خاص …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *